top of page

STILL

Still เป็นการแสดงที่ตั้งต้นกระบวนการทำงานด้วยคำว่า “Still” และ “รูปถ่าย” โดยกลุ่มละคร Circle Theatre ตั้งใจทดลองทำงานกับนักแสดงแบบ Devised Theatre เป็นละครเชิงทดลอง (Experimental Theatre) เนื่องจากไม่ได้ตั้งต้นจากตัวบทที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว การทำงานแบบนี้จึงให้ความสำคัญกับการค้นหา ทดลองและการทำงานร่วมกันของนักแสดงและทีมงานด้านต่างๆ ในฐานะ creator ร่วมกัน ลักษณะผลงานออกมาเป็นชิ้นส่วน (fragment) จากนักแสดงแต่ละคนที่ถ่ายทำภายใต้แนวคิด Home Theatre ที่เกิดขึ้นเมื่อทั้งเมืองเข้าสู่ภาวะล็อกดาวน์ทำให้พื้นที่ของบ้านที่อยู่อาศัยกลายมาเป็นพื้นที่ของการแสดง การแสดงทั้ง 3 ชิ้นนี้มีจุดร่วมกันคือความพยายามที่จะเชื่อมต่อ (Connection)

 

Rec. Rec. Rec. เกิดจากความรู้สึกที่อยากจะเชื่อมต่อกับคนดูที่เขาไม่อาจสัมผัสถึงได้จริงเหมือนเคย

 

Sunny & Rose เป็นการเดินทางกลับไปในความทรงจําเพื่อเชื่อมโยงความรักที่ปัจจุบัน ได้ไกลห่างอย่างเอื้อมไม่ถึง

 

The Rose Monologue คือ การพยายามที่จะพูดคุยและเข้าใจดอกกุหลาบอันเป็นที่รัก

 

ผลงานชุดนี้จะทําให้ผู้ชมหวนกลับไปคิดถึงบางคนหรือบางความสัมพันธ์ที่อาจห่างหายไปในช่วงโรคระบาด

bottom of page